BEGIN VANDAAG

Hoe zorg je als overheid voor een organisatie die slagvaardig in het Europese veld kan opereren? Dat werken we verder uit in dit Friese programma. Onderwijsinstellingen, ondernemers en overheden uit Friesland kunnen intekenen met bestuurders, beleidsbepalers, programma- en projectleiders op dit programma. Je krijgt dan uitnodigingen voor deelname aan het kick-off programma en de inhoudelijke workshops. Centraal staat de gezamenlijke Europese opgave. Hoe Friesland projecten kan ontwikkelen, coalities sluit en aansluit op de agenda van de Europese Commissie. Gezamenlijk de schouders eronder. Aanmelden is meedoen!

MET WIE ALLEMAAL

We gaan voor het gehele traject gebruik maken van expertise en kennis die verspreid in ons land aanwezig is. Al veel van deze organisaties hebben hun medewerking toegezegd. Zo zit bij Europa Decentraal veel basiskennis over Europa, het VNG team Europa kan voor bestuurders worden ingezet, het Samenwerkingsverband Noord Nederland (SNN) heeft veel kennis op het gebied van subsidies zo ook een aantal bureaus als Erac en Hezelburcht. Zowel SNN als de steden Leeuwarden, Groningen, Emmen en Assen hebben gezamenlijke lobbyisten waar we van kunnen leren. Learning Hub Friesland is een belangrijke intermediair voor het onderwijs in Friesland. Ook voorbeelden van elders gaan we inzetten. En natuurlijk delen we de kennis en ervaring die bij ons zelf zit (overheden, kennisinstellingen, bedrijfsleven en (hoge)scholen).
Introductie

EUROPA

2021 is het begin van het volgende Europees meerjarig bestuurlijk en financiële kader (2021-2027).

Het is dan ook het begin van de volgende ronde voor Europeesgefinancierde projecten en initiatieven. We willen er voor zorgen dat we er in samenwerking met onderwijsinstellingen, ondernemers en overheden in 2020 aan werken om Europe-ready te worden.

Een Europe-ready Fryslân betekent dat onderwijsinstellingen, ondernemers en overheden gezamenlijk en afzonderlijk de capaciteit hebben om optimaal actief te kunnen werken op een Europees niveau. Door programma’s en projecten te kunnen ontwikkelen, maar ook om kennis te delen, te profileren en te lobbyen.

Waar staan we nu? Het is nuttig om te kijken waar we nu staan in vergelijking met andere Nederlandse regio’s. Hieruit blijkt dat Friesland haar inzet op Europa moet intensiveren om meer Europese financiering binnen te halen.In Noord-Nederlandse context haalt Friesland het minste geld uit Europese regelingen. In Nederlands perspectief scoort Friesland laag. We kunnen onze Europese kansen veel beter benutten.

Er is geen

LIFT voor succes, je zult de trap moeten nemen

Het Europe Ready programma wordt gedragen door het bestuur van gemeenten, provincie, onderwijsinstellingen en enkele koepelorganisaties van ondernemers. Die bestuurlijke betrokkenheid is een belangrijke randvoorwaarde voor het succes in de ambtelijke organisatie. Geluk op 1 staat in het provinciale bestuursakkoord. Maar we drijven niet op geluk, er is geen lift voor succes, je zult zelf de trap moeten nemen. In dit en met dit programma zetten we essentiele stappen naar dat succes!
Menu