BELEID, LOBBY EN RELEVANTE (KENNIS)NETWERKEN IN EUROPA

Reeds plaats gevonden

Webinar door Mara Bubberman van Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) en Jody van Dieman van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), team Europa

In deze workshop krijg je inzicht over Europese beleidsprocessen, hoe daar invloed op uitgeoefend kan worden, de lobby van SNN en VNG en welke relevante Europese (kennis)netwerken er zijn.

DOOR WIE

Mara Bubberman van Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN)

Jody van Dieman van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)

DOWNLOAD DE PRESENTATIES

KIJK HIER DE WORKSHOP TERUG!

WAT IS EUROPE READY FRYSLÂN?

Europe Ready Fryslân is een initiatief van de gemeenten Súdwest-Fryslân, Leeuwarden en de provincie Fryslân. Samen zorgen we voor een aanpak die Fryslân helpt om slagvaardig in het Europese veld te opereren. Met dit programma willen we met onderwijsinstellingen, ondernemers en over­heden Europese projecten ontwikkelen, coalities sluiten en op de agenda van de Europese Commissie aansluiten.

DOEL

Inzicht geven in de EU beleidsprocessen en de beïnvloeding daarvan en kennis opdoen van de relevante netwerken voor ondernemingen, overheden en onderwijsinstellingen ten behoeve van producten, initiatieven of projecten.

INHOUD WORKSHOP

Deze workshop bestaat uit twee onderdelen. Het eerste onderdeel betreft de presentatie van Mara Bubberman, advisor Public Affairs van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) over beleidsbeïnvloeding in Europa met de nadruk op de volgende onderwerpen:

  • Europese instituties: het belang van een goede relatie met de instituties ;
  • EU beleidsproces: hoe ziet het wetgevende proces eruit en hoe kan het SNN invloed uitoefenen op dit proces;
  • Lobby SNN in Europa: Hoe ziet de belangenbehartiging en profilering voor NNL eruit in Brussel. Specifieke voorbeelden uit lobbydossiers zullen worden genoemd.

Het tweede onderdeel is de presentatie door Jody van Diemen, Policy Officer European Affairs van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), team Europa.

  • Korte introductie van de VNG in Brussel
  • Netwerken voor belangenbehartiging (voornamelijk in Brussel en Den Haag)
  • Netwerken voor kennisdeling en projecten (in heel Europa)
  • Casus netwerken: a.d.h.v. een casus kijken naar netwerken voor de regio

VOOR WIE

Iedereen die zich met zijn onderneming, onderwijsinstelling of gemeente bezig wil houden met Europa en zicht wil krijgen op de wijze van beleidsbeïnvloeding en lobby vanuit de belangen van Fryslân en NNL en de relevante (kennis)netwerken. Met name interessant voor mensen) die kennis willen opdoen over EU beleidsprocessen en lobbytrajecten en met hun producten, initiatieven of projecten willen aansluiten op relevante (kennis)netwerken.

Menu