Digitalisering

Locatie: Gecanceld

Datum: Gecanceld

Host en dagvoorzitter:

t.b.a.

DOOR WIE

Max 25 personen

Europe Ready Fryslân is een initiatief van de gemeenten Súdwest-Fryslân, Leeuwarden en de provincie Fryslân. Samen zorgen we voor een aanpak die Fryslân helpt om slagvaardig in het Europese veld te opereren. Met dit programma willen we met onderwijsinstellingen, ondernemers en over­heden Europese projecten ontwikkelen, coalities sluiten en op de agenda van de Europese Commissie aansluiten.

DOEL

T.B.A.

INHOUD VERDIEPINGSSESSIE

T.B.A.

VOOR WIE

T.B.A.

Menu