Duurzaamheid, Klimaat & Energie

Locatie: Online

Datum: T.B.A. van 10.00 – 12.00 uur

Host en dagvoorzitter: G. Venema, opgavemanager Klimaat en Energie provincie Fryslan

Inhoud/beschrijving workshop

Tijdens deze workshop zullen we kijken naar de kansen in Europa voor de Friese Energietransitie. Aan de hand van concrete voorbeelden gaan we kijken naar de Europese regelingen die Fryslân op weg kunnen helpen.

DOOR WIE

William van den Bungelaar, ERAC

Mark de la Vieter, New Energy Coalition

Oane Galama

Europe Ready Fryslân is een initiatief van de gemeenten Súdwest-Fryslân, Leeuwarden en de provincie Fryslân. Samen zorgen we voor een aanpak die Fryslân helpt om slagvaardig in het Europese veld te opereren. Met dit programma willen we met onderwijsinstellingen, ondernemers en over­heden Europese projecten ontwikkelen, coalities sluiten en op de agenda van de Europese Commissie aansluiten.

DOEL

  • Kennis op doen van de prioriteiten van de Europese Commissie op het specifieke thema
  • Kennis op doen van de mogelijke Europese subsidieprogramma’s op het specifieke thema (programma’s en regelingen)
  • Concrete projectideeën formuleren op zo’n manier dat die gedeeld kunnen worden met projectpartners
  • Kennis op doen van de mogelijkheden voor het ontwikkelen van een netwerk op het specifieke thema

INHOUD VERDIEPINGSSESSIE

Energie.

Heb je een idee voor een internationaal energieproject? Zoek je internationale samenwerkingspartners? Wil je Europese subsidie aanvragen, maar weet je niet waar je moet beginnen?

William van den Bungelaar, adviseur bij ERAC vertelt welke kansen  Europa biedt aan de Friese Energiesector..

Mark de la Vieter van de New Energy Coalition vertelt welke projecten er de afgelopen jaren in Noord-Nederland zijn gestart met Europese subsidie en welke stappen de initiatiefnemers daarvoor gezet hebben.

Oane Galama vertelt over de LIFE aanvraag voor de Friese Aquathermie agenda.

Friese context

Friesland wil in 2050 onafhankelijk zijn van fossiele brandstoffen. Om dit te bereiken wordt er hard gewerkt aan een Regionale Energiestrategie (RES). Onafhankelijk van fossiele brandstof betekent veel voor bewoners en bedrijven. In veel dorpen en wijken zijn energie coöperaties bezig met plannen en projecten waarmee ze de eerste stappen naar zelfvoorzienend zetten. Ook bedrijven moeten van het gas af. Maar hoe doe je dat? En wie kan daarbij helpen. En hoe kan Europa helpen?

VOOR WIE

Beleidsmakers van de Friese overheden, onderwijsinstellingen, ondernemers(organisaties) en maatschappelijke organisaties.

AANMELDEN VOOR VERDIEPINGSSESSIE

Ik ga akkoord dat mijn gegevens worden gebruikt en opgeslagen.

Menu