Workshop ‘In de regio werken aan ontwikkelkansen met een Europese uitstraling’

Locatie: Kunstcentrum Atrium, Oud Kerkhof 11, 8601 EE Sneek

Datum: Reeds plaatsgevonden

Host en dagvoorzitter: Sander Bos

Inhoud/beschrijving workshop

Tijdens deze workshop willen we verkennen hoe partijen in Fryslân een bijdrage kunnen leveren aan Europese doelstellingen. Noord-Nederland wil zich als een van de eerste regio’s die naast economisch- ook maatschappelijk voordeel wil halen uit innovatie. vier grote transitieopgaven voor de regio: Transitie van Lineaire naar Circulaire economie, Transitie van Fossiele naar Duurzame energie, Transitie in de Zorg en Transitie van Analoog naar Digitaal.

We gaan op basis van de sterke punten van onze regio actief op zoek naar ontwikkelkansen waarmee we ons als regio onderscheiden, door partijen beter met elkaar te laten samenwerken. Ontwikkelkansen en nieuwe specialisaties ontdekken is geen aangelegenheid van de overheid alleen, dat doen we met elkaar, zeker in Fryslân. Samen willen we een ecosysteem creëren waarin partijen elkaar weten te vinden en samen kansen kunnen ontdekken en verder uit kunnen werken. Hiermee willen we de ontwikkelkracht van de regio versterken.

DOOR WIE

Provincie Fryslan

SNN

Download hier het naslagwerk!

Europe Ready Fryslân is een initiatief van de gemeenten Súdwest-Fryslân, Leeuwarden en de provincie Fryslân. Samen zorgen we voor een aanpak die Fryslân helpt om slagvaardig in het Europese veld te opereren. Met dit programma willen we met onderwijsinstellingen, ondernemers en over­heden Europese projecten ontwikkelen, coalities sluiten en op de agenda van de Europese Commissie aansluiten.

DOEL

  • Kennis op doen van de RIS3 als kader van onze gemeenschappelijke inzet
  • Kennis op doen van de mogelijke Europese subsidieprogramma’s op het specifieke thema
  • Concrete samenwerkingskansen verkennen die een bijdrage leveren aan een nog beter functionerend ecosysteem

INHOUD VERDIEPINGSSESSIE

In dit ecosysteem werken we samen aan projecten. Voor deze projecten doen we ook een beroep op Europese middelen, zoals bijvoorbeeld het OP-EFRO.

Hoe werken we goed samen in Noord-Nederland en hoe zorgen we er voor dat we daarvoor ook projecten bouwen die goed genoeg zijn om voor Europese middelen in aanmerking komen?

Friese context

In Fryslân werken we steeds beter met elkaar samen. Het Innovatiepact Fryslân (IPF) heeft daarin een belangrijke rol. Binnen het IPF ontmoeten de partijen uit de triple helix elkaar en worden afspraken gemaakt hoe we samen werken aan een soepel werkend innovatie ecosysteem. Daarbij spelen de Friese speerpunten een belangrijke rol, maar daarbij verliezen we de belangrijke rol van ons MKB niet uit het oog. Wat is er nodig om nog beter met elkaar samen te werken in Fryslân?

VOOR WIE

Beleidsmakers van de Friese overheden, onderwijsinstellingen, ondernemers(organisaties) en maatschappelijke organisaties.

Menu