EUROPA 2021-2027: WAT KUNNEN WE VERWACHTEN?

Reeds plaats gevonden

Webinar door NG4 Office, gemeente Leeuwarden

In deze workshop geven we inzicht in de prioriteiten van de nieuwe Europese Commissie. We gaan nader in op de Green Deal en wat die voor Friesland betekent. Daarnaast zullen we ook de andere speerpunten van de commissie toelichten en aangeven hoe de fondsen (naar alle waarschijnlijkheid) verdeeld gaan worden.

Er zijn twee gastsprekers:

  • Philippe Froissard – Deputy Head of Unit, Future Urban & Mobility Systems, (DG Research & Innovation)
  • Ryan Titley, Director of Projects, ERRIN

Aan het eind van de workshop heb je een helder beeld over hoe jouw prioriteiten matchen met die van de Europese Commissie en heb je aanknopingspunten om te bepalen met welke projecten je Europa in kan gaan.

DOOR WIE

KIJK HIER DE WORKSHOP TERUG!

Europe Ready Fryslân is een initiatief van de gemeenten Súdwest-Fryslân, Leeuwarden en de provincie Fryslân. Samen zorgen we voor een aanpak die Fryslân helpt om slagvaardig in het Europese veld te opereren. Met dit programma willen we met onderwijsinstellingen, ondernemers en over­heden Europese projecten ontwikkelen, coalities sluiten en op de agenda van de Europese Commissie aansluiten.

DOEL

Inzicht geven in de prioriteiten van de Europese Commissie, (zodat die gematcht kunnen worden met de eigen prioriteiten).

VOOR WIE

Iedereen die zich bezig wil houden met Europa en zicht wil krijgen op de prioriteiten van de Europese Commissie. Met name interessant voor mensen die (in de toekomst) willen werken in internationale projecten met verschillende stakeholders uit de quadruple helix of beleid daarop moeten maken.

Menu