EUROPA VOOR BEGINNERS

Reeds plaats gevonden

Webinar door Ann-Marie Kühler van Europa Decentraal deel 1, Trudie Timmerman CEO LEDfactory b.v., deel 2.

Het eerste deel bestaat uit een introductie vooral gericht op decentrale overheden.

Welke basiskennis is essentieel voor medewerkers van decentrale overheden als het gaat om de uitwerking van Europa in de dagelijkse lokale en regionale praktijk? Hoe komt Europees recht en beleid tot stand en hoe werkt dat door op decentraal niveau? Wat zijn de belangrijkste Europese instellingen zoals de Europese Commissie, het Parlement, de Europese Raad, Permanente Vertegenwoordiging, het Hof van Justitie en wat betekenen hun werkzaamheden voor bijvoorbeeld gemeenten en provincies in Nederland? Hoe kunnen decentrale overheden in Nederland Europabewuste overheidsorganisaties worden of blijven en wat zijn de belangrijkste actuele onderwerpen waar decentrale overheden als gevolg van Europees recht en beleid dagelijks mee te kampen hebben? Denk bijvoorbeeld aan interne marktregelgeving, de AVG, maar ook de Brexit en regelgeving in het sociaal domein.

 

In het tweede deel neemt Trudie Timmerman, CEO van LEDfactory, ons mee in hoe zij als ondernemer aansluiting heeft gevonden bij Europa. Hoe is ze op het idee gekomen, hoe heeft ze het  aangevlogen, van welke programma’s maakt ze gebruik, wat goed is bevallen en wat juist niet, etc

DOOR WIE

Ann-Marie Kühler van Europa Decentraal

Trudie Timmerman CEO LEDfactory b.v.

BEKIJK HIER DE WORKSHOP TERUG!

WAT IS EUROPE READY FRYSLÂN?

Europe Ready Fryslân is een initiatief van de gemeenten Súdwest-Fryslân, Leeuwarden en de provincie Fryslân. Samen zorgen we voor een aanpak die Fryslân helpt om slagvaardig in het Europese veld te opereren. Met dit programma willen we met onderwijsinstellingen, ondernemers en over­heden Europese projecten ontwikkelen, coalities sluiten en op de agenda van de Europese Commissie aansluiten.

VOOR WIE

Medewerkers van gemeenten, provincie en andere decentrale overheidsinstellingen. Belangstellenden uit bijv. onderwijs- of bedrijfsleven-niveau worden uitgenodigd aan te schuiven.

DOEL

Een introductie in hoe het Europees recht en – beleid (door)werkt op het decentrale praktijkniveau. Inzicht scheppen in wat de belangrijkste besluitvormingsprocessen en gremia in het Brusselse zijn, en hoe Europees recht en beleid tot stand komt en doorwerkt in de decentrale dagelijkse praktijk. Concrete praktijkvoorbeelden geven van een aantal prominente Europees rechts en beleidsgebieden op lokaal en regionaal niveau. Voornaamste vragen bij deelnemers hierover beantwoorden. Concreet prakrijkvoorbeeld geven van hoe een ondernemer aansluiting heeft gevonden bij Europa.

MEEDOEN

Deze workshop heeft reeds plaats gevonden, op deze pagina kunt u de workshop terugkijken.

Q&A

Alle vragen die tijdens de Europa voor beginners workshop zijn gesteld kunt u hier terug vinden. Heeft u zelf nog vragen? Stel ze gerust via info@europereadyfryslan.nl!
Menu