Healthy Ageing

Locatie: Online

Datum: Reeds plaatsgevonden

Host en dagvoorzitter: Geke Walsma & Hammie Bosma Provincie Fryslan

Het motto van deze workshop is: ‘je ziet het pas als je het doorhebt’. Hiervoor is eerst (basis)kennis nodig. Daan Bultje, directeur van Healthy Ageing Network Noord Nederland (HANNN) neemt je mee in de wereld van de healthy ageing én Europa.

Download hier de presentatie!

DOOR WIE

Actieve betrokkenheid deelnemers in interactieve workshop

Lezing Healthy Ageing Network Noord Nederland (HANNN)

Procesbegeleiding Oarsom

Europe Ready Fryslân is een initiatief van de gemeenten Súdwest-Fryslân, Leeuwarden en de provincie Fryslân. Samen zorgen we voor een aanpak die Fryslân helpt om slagvaardig in het Europese veld te opereren. Met dit programma willen we met onderwijsinstellingen, ondernemers en over­heden Europese projecten ontwikkelen, coalities sluiten en op de agenda van de Europese Commissie aansluiten.

DOEL

  • Kennis op doen en kennisdeling over het thema healthy ageing
  • Bewustwording over wat Europa kan betekenen rondom healthy ageing
  • Leidend tot formuleren concrete projectideeën

INHOUD VERDIEPINGSSESSIE

Wat wordt er onder healthy ageing verstaan, hoe wordt op dit moment er op Europees niveau vorm gegeven aan dit thema en hoe sluit dit aan bij huidige beleids- en maatschappelijke ontwikkelingen. Wat zijn de ervaringen van HANNN met Europa? HANNN heeft niet voor niets de 4 sterren status ontvangen van de Europese Commissie als Europese voorbeeldregio op het gebied van actieve en healthy ageing. En is betrokken bij het Europese project Embracing Dementie (EDEN).

Daarna gaan we zelf aan de slag met de verstrekt informatie. Voor het vergroten van onze bewustwording over wat  je met dit thema kunt in je werk, voor kennisdeling omdat 2 personen meer weten dan 1 en om elkaar te  inspireren te komen tot inhoudelijk zinvolle projecten.

Aan het einde van deze interactieve workshop heb je meer kennis over het thema healthy ageing &Europe en wat dit voor jouw werk betekent. En  heb je door welke projecten jij in Europees verband op wilt pakken.

Heb jij interesse in het thema healthy ageing? Heb je kennis over dit thema? Ben jij al betrokken bij projecten vanuit overheid, ondernemers, onderwijs of maatschappelijke of culturele organisatie? Meld je aan!

VOOR WIE

Beleidsmakers van de Friese overheden, onderwijs- en kennisinstellingen, ondernemers, gezondheids- , maatschappelijke- en culturele organisaties.

Menu