workshop Onderwijsvernieuwing en internationalisering

Locatie: Kunstcentrum Atrium, Oud Kerkhof 11, 8601 EE Sneek

Datum: Reeds plaatsgevonden

Host en dagvoorzitter: Frank Hiddink en Erna van der Werff, initiatiefnemers van Learning Hub Friesland

Inhoud/beschrijving workshop

Heb je een idee voor een onderwijsproject in internationale context? Zoek je internationale samenwerkingspartners? Wil je Europese subsidie aanvragen, maar weet je niet waar je moet beginnen?  In deze workshop behandelen de meest belangrijke Europese kaders voor het onderwijs, van primair onderwijs tot aan universiteit. Aan de hand van praktijkvoorbeelden uit Friesland nemen we de deelnemers mee in de mogelijkheden die Europese samenwerking biedt voor het onderwijs. Variërend van internationale leerwerken en uitwisselingen tot strategische partnerschappen voor onderwijsinnovatie en -beleid. Welke kansen liggen er en wat brengt het je als leerling, student, docent, coördinator en als organisatie?

DOOR WIE

Learning Hub Friesland

Gastsprekers uit het onderwijsveld

Download hier de presentatie!

Europe Ready Fryslân is een initiatief van de gemeenten Súdwest-Fryslân, Leeuwarden en de provincie Fryslân. Samen zorgen we voor een aanpak die Fryslân helpt om slagvaardig in het Europese veld te opereren. Met dit programma willen we met onderwijsinstellingen, ondernemers en over­heden Europese projecten ontwikkelen, coalities sluiten en op de agenda van de Europese Commissie aansluiten.

DOEL

  • Kennis op doen van de mogelijke Europese subsidieprogramma’s voor het onderwijs (programma’s en regelingen zoals Erasmus+)
  • Handvatten bieden voor het ontwikkelen van een internationaal netwerk
  • Eerste ideeën uitwerken tot een concrete projectopzet om mee verder te kunnen

INHOUD VERDIEPINGSSESSIE

Context

Erasmus+ is het onderwijsprogramma van de Europese Commissie en Horizon is het onderzoeksprogramma. De huidige programma’s eindigen in 2020, maar een nieuw zevenjarig programma staat in de steigers om volgend jaar van start te gaan. Een mooi moment om hier goed op voorbereid te zijn.

Aan de slag

Samen met jullie gaan we op 24 september jullie eerste ideeën uitwerken tot concepten voor een projectaanvraag voor Europese samenwerking en financiering. Tevens gaan we aan de slag met het zoeken van geschikte partners voor internationale en lokale samenwerking.

VOOR WIE

Iedereen die meer wil weten hoe je als docent/trainer/manager/directeur/etc. in het onderwijs aanspraak kan maken op EU-financiering, wat voor mogelijkheden er zijn voor internationale samenwerking, en wat een Europees samenwerkingsproject of uitwisseling je kan brengen als organisatie en persoon.

Menu