PROGRAMMA 2022

KICK OFF

Hoe pak jij je kansen in Europa in 2022? Ook al zitten we weer in een lockdown, Europa is nog steeds dichtbij. Europe Ready Fryslân helpt jou op weg! Het programma voor 2022 staat klaar. Meld je nu aan voor de kick off om de eerste inspirerende sprekers te horen en mensen te ontmoeten die ook Europe Ready willen worden.

Save the date!

Donderdag 17 februari
10.00 – 11.30 uur
Online

 

Het programma van de kick off volgt begin februari. Meld je alvast aan om zeker te zijn van een digitale plek in the Europe Room via onderstaand formulier.

 

Kijk ook eens in het archief om de workshops van vorig jaar te bekijken. Ook in onze LinkedIn groep komt regelmatig interessant nieuws voorbij!

 

Tot 17 februari!

 

Met vriendelijke groet,

Team Europe Ready Fryslân
Gemeente Súdwest Fryslân – Esmeralda Popkema
Gemeente Leeuwarden – Frouke de Vries
Provincie Fryslân – Jan Slijkhuis
NHL Stenden – Jan van der West
Learning Hub Friesland – Frank Hiddink

AANMELDEN KICK OFF 2022

PROGRAMMA 2022

KICK OFF

BASISCURSUS

THEMATISCHE SESSIES

LEERGANG EUROPA

NETWERK-
BIJEENKOMSTEN

PROJECTMANAGEMENT SESSIES

EUROPA OM DE HOEK

Kick-off

Midden februari vindt de kick-off van Europa Ready Fryslân 2022 plaats. Tijdens deze kick-off wordt officieel het nieuwe jaar geopend en het nieuwe programma van ERF uitgebreid toegelicht. Dit is tevens de eerste mogelijkheid om te netwerken.

Basiscursus

Tijdens de basiscursussen over Europa wordt u geïnformeerd over de Europese Unie. In deze cursus wordt essentiële informatie gedeeld om de EU beter te leren begrijpen. Er komt naar voren wat de belangrijkste Europese instellingen  zijn zoals de Europese Commissie, het Parlement, de Europese Raad, Permanente Vertegenwoordiging, het Hof van Justitie en hoe hun werkzaamheden invloed hebben op (Nederlandse) gemeenten en provincies. Hiernaast wordt ook uitgelegd hoe de Europese Commissie te werk gaat en wat het Parlement doet. In deze workshop krijgt u ook inzicht over Europese beleidsprocessen. Ook leert u welke relevante Europese (kennis)netwerken er zijn.

Thematische sessies

Om Europese zaken beter te begrijpen en meer te leren over bepaalde kwesties, worden er meerdere thematische sessies georganiseerd. Hier kunt u kennis nemen van bijvoorbeeld een sessie Klimaat, Duurzaamheid en Energie waarin de kansen die Europa biedt voor de energietransitie in Friesland aan bod komen. Of een sessie Economie waarin wordt gekeken naar hoe bepaalde partijen in Friesland een bijdrage kunnen leveren aan Europese doelstellingen. Op basis van de sterke punten van onze regio actief op zoek gaan naar ontwikkel kansen waarmee we ons als regio onderscheiden, door een betere samenwerking tussen verschillende betrokken partijen. In een andere sessie Onderwijs worden de meest belangrijke Europese kaders voor het onderwijs, van primair onderwijs tot aan universitair onderwijs behandeld en er wordt gekeken naar welke kansen er liggen en wat het studenten, docenten en organisaties kan brengen.

Leergang Europa

De Leergang Europa is een afzonderlijk project en vormt geen onderdeel van Europe Ready Fryslân. De leergang Europa is onderdeel van de hechte samenwerking van Groningen, Assen, Leeuwarden en Emmen in de vorm van NG4 en hiernaast ook de provincies Groningen, Friesland, Drenthe. Echter, hebben ERF en Leergang Europa een vergelijkbaar doel. Vanuit de Leergang worden er meerdere tripjes naar Brussel georganiseerd. Deze vormen site visits per thema naar Brussel voor ERF. Deze tripjes vinden verdeeld over het hele jaar plaats. Hier krijgt u thema-specifieke informatie, ontmoeten u de belangrijke Europese netwerken op hun thema en hebben ze de mogelijkheid om te netwerken.

Netwerkbijeenkomsten

Er worden netwerkbijeenkomsten georganiseerd waarbij u de mogelijkheid heeft om nieuwe deelnemers te ontmoeten, met elkaar te spreken over bepaalde kwesties en mogelijke partners voor Europese projecten te vinden. U kunt elkaar leren kennen en misschien kunt u iets voor elkaar betekenen in de nabije toekomst. Het doel is om persoonlijke netwerken uit te breiden. Deze netwerkbijeenkomsten vinden plaats aan het begin en het einde van het jaar. Tevens vinden er netwerkbijeenkomsten plaats aansluitend bij een Europa om de Hoek.

Projectmanagement sessies

Tijdens deze informatieve sessies wordt duidelijk hoe je van een (lokaal) vraagstuk tot een aanvraag voor Europese financiering komt. Aan de hand van verschillende voorbeelden uit de praktijk en met diverse gastsprekers komen de verschillende onderdelen aan het licht die een rol spelen bij de aanvraag voor Europese financiering en bij de uitvoering van een Europees samenwerkingsproject.

Europa om de Hoek

De Europese Unie werkt samen met Nederlandse partijen als ondernemers, overheden en onderwijsinstellingen aan economische groei en maatschappelijke kwesties. Deze projecten met Nederlandse partners worden vanuit de EU (deels) gefinancierd. Europa om de hoek is een mogelijkheid voor geïnteresseerden om een kijkje te nemen bij deze projecten. Tijdens bezoeken aan deze projecten door heel Nederland is natuurlijk ook de mogelijkheid om uw eigen netwerk uit te breiden.

Menu