PROGRAMMA 2022

Themasessie Cultuur met Albert Meijer van Dutch Culture

Datum: 31 mei 

Locatie: De Westerkerk, Bagijnestraat 59, Leeuwarden

Starttijd: 11.00u.

Themasessie Duitsland met Annick Bakker (NHL Stenden Hogeschool en Rijnland Instituut)

Datum: Donderdag 9 juni

Locatie: NHL Stenden Hogeschool, Leeuwarden.

Starttijd: 14.00u. – 16:00u. (daarna is er de gelegenheid om te netwerken)

ERF Netwerkborrel met Pieter Faber (Head of EU Office Cities Northern Netherlands)

Datum: Donderdag 30 juni

Locatie: NHL Stenden Hogeschool, Leeuwarden.

Starttijd: 15.30u – 1730u. 

PROGRAMMA 2022

KICK OFF

BASISCURSUS

THEMATISCHE SESSIES

LEERGANG EUROPA

NETWERK-
BIJEENKOMSTEN

PROJECTMANAGEMENT SESSIES

EUROPA OM DE HOEK

Kick-off

Midden februari vindt de kick-off van Europa Ready Fryslân 2022 plaats. Tijdens deze kick-off wordt officieel het nieuwe jaar geopend en het nieuwe programma van ERF uitgebreid toegelicht. Dit is tevens de eerste mogelijkheid om te netwerken.

Basiscursus

Tijdens de basiscursussen over Europa wordt u geïnformeerd over de Europese Unie. In deze cursus wordt essentiële informatie gedeeld om de EU beter te leren begrijpen. Er komt naar voren wat de belangrijkste Europese instellingen  zijn zoals de Europese Commissie, het Parlement, de Europese Raad, Permanente Vertegenwoordiging, het Hof van Justitie en hoe hun werkzaamheden invloed hebben op (Nederlandse) gemeenten en provincies. Hiernaast wordt ook uitgelegd hoe de Europese Commissie te werk gaat en wat het Parlement doet. In deze workshop krijgt u ook inzicht over Europese beleidsprocessen. Ook leert u welke relevante Europese (kennis)netwerken er zijn.

Thematische sessies

Om Europese zaken beter te begrijpen en meer te leren over bepaalde kwesties, worden er meerdere thematische sessies georganiseerd. Hier kunt u kennis nemen van bijvoorbeeld een sessie Klimaat, Duurzaamheid en Energie waarin de kansen die Europa biedt voor de energietransitie in Friesland aan bod komen. Of een sessie Economie waarin wordt gekeken naar hoe bepaalde partijen in Friesland een bijdrage kunnen leveren aan Europese doelstellingen. Op basis van de sterke punten van onze regio actief op zoek gaan naar ontwikkel kansen waarmee we ons als regio onderscheiden, door een betere samenwerking tussen verschillende betrokken partijen. In een andere sessie Onderwijs worden de meest belangrijke Europese kaders voor het onderwijs, van primair onderwijs tot aan universitair onderwijs behandeld en er wordt gekeken naar welke kansen er liggen en wat het studenten, docenten en organisaties kan brengen.

Leergang Europa

De Leergang Europa is een afzonderlijk project en vormt geen onderdeel van Europe Ready Fryslân. De leergang Europa is onderdeel van de hechte samenwerking van Groningen, Assen, Leeuwarden en Emmen in de vorm van NG4 en hiernaast ook de provincies Groningen, Friesland, Drenthe. Echter, hebben ERF en Leergang Europa een vergelijkbaar doel. Vanuit de Leergang worden er meerdere tripjes naar Brussel georganiseerd. Deze vormen site visits per thema naar Brussel voor ERF. Deze tripjes vinden verdeeld over het hele jaar plaats. Hier krijgt u thema-specifieke informatie, ontmoeten u de belangrijke Europese netwerken op hun thema en hebben ze de mogelijkheid om te netwerken.

Netwerkbijeenkomsten

Er worden netwerkbijeenkomsten georganiseerd waarbij u de mogelijkheid heeft om nieuwe deelnemers te ontmoeten, met elkaar te spreken over bepaalde kwesties en mogelijke partners voor Europese projecten te vinden. U kunt elkaar leren kennen en misschien kunt u iets voor elkaar betekenen in de nabije toekomst. Het doel is om persoonlijke netwerken uit te breiden. Deze netwerkbijeenkomsten vinden plaats aan het begin en het einde van het jaar. Tevens vinden er netwerkbijeenkomsten plaats aansluitend bij een Europa om de Hoek.

Projectmanagement sessies

Tijdens deze informatieve sessies wordt duidelijk hoe je van een (lokaal) vraagstuk tot een aanvraag voor Europese financiering komt. Aan de hand van verschillende voorbeelden uit de praktijk en met diverse gastsprekers komen de verschillende onderdelen aan het licht die een rol spelen bij de aanvraag voor Europese financiering en bij de uitvoering van een Europees samenwerkingsproject.

Europa om de Hoek

De Europese Unie werkt samen met Nederlandse partijen als ondernemers, overheden en onderwijsinstellingen aan economische groei en maatschappelijke kwesties. Deze projecten met Nederlandse partners worden vanuit de EU (deels) gefinancierd. Europa om de hoek is een mogelijkheid voor geïnteresseerden om een kijkje te nemen bij deze projecten. Tijdens bezoeken aan deze projecten door heel Nederland is natuurlijk ook de mogelijkheid om uw eigen netwerk uit te breiden.

Menu