Ruimtelijk Domein & Mobiliteit

Locatie: Online

Datum: Reeds plaatgevonden

Host en dagvoorzitter: Robert Huigen & Judith Porsius Provincie Fryslan

Tijdens de workshop Ruimte & Mobiliteit verbinden we de thema’s ruimtelijke ontwikkeling en mobiliteit in Fryslân met ‘Europa’. Dat doen we door de Friese praktijk te verbinden met wat er vanuit de Europese Unie op stapel staat.

De Provincie Fryslân is bezig om het meerjarige ruimtelijke en mobiliteitsbeleid te actualiseren, we schrijven aan de Omgevingsvisie en het Regionaal Mobiliteitsprogramma. In deze sessie geven we inzicht in de belangrijkste thema’s in deze plannen. U krijgt daarnaast inzicht in relevant Europees beleid op het gebied van ruimte en mobiliteit, zoals de nieuwe Connecting Europe Facility en de Europese Green Deal.

Ten slotte laten we zien hoe dit in de praktijk uitpakt aan de hand van een aantal voorbeelden.

DOOR WIE

SNN

Bedrijfsleven

Provincie Fryslân

Europe Ready Fryslân is een initiatief van de gemeenten Súdwest-Fryslân, Leeuwarden en de provincie Fryslân. Samen zorgen we voor een aanpak die Fryslân helpt om slagvaardig in het Europese veld te opereren. Met dit programma willen we met onderwijsinstellingen, ondernemers en over­heden Europese projecten ontwikkelen, coalities sluiten en op de agenda van de Europese Commissie aansluiten.

DOEL

Na afloop van deze sessie weet je meer over:

  • de rol en betekenis van Fryslân in Europa;
  • de prioriteiten van de Europese Commissie op het gebied van mobiliteit en ruimtelijke ontwikkeling;
  • Connecting Europe Facility en de kansen voor Fryslân;
  • de relevante Europese netwerken voor ruimtelijke ontwikkeling en mobiliteit;
  • wie in Fryslân je partners kunnen zijn.

INHOUD VERDIEPINGSSESSIE

Programma:

  • Omgevingsplan – Arjen Hoks (Provincie Fryslân)
  • Regionaal Mobiliteitsprogramma – Judith Porsius (Provincie Fryslân)
  • Europees mobiliteitsbeleid – Mara Bubberman (Samenwerkingsverband Noord-Nederland)
  • Casestudy

VOOR WIE

Iedereen die in Fryslân werkt in de domeinen ruimtelijke ontwikkeling & Mobiliteit en meer wil weten over wat de Europese Unie kan betekenen voor zijn of haar beleidsveld, programma of project.

·       Beleidsmakers van de Friese overheden

·       (studenten van) onderwijsinstellingen

·       ondernemers(organisaties)

·       maatschappelijke organisaties

Menu