Sport, Cultuur & Toerisme

Locatie: Leeuwarden, Grandcafé Z, Zaailand 106

Datum: Reeds plaatsgevonden

Host en dagvoorzitter: Simon Tubb, project manager en initiator Learning Hub Friesland

Inhoud/beschrijving workshop

Tijdens deze workshop zullen we kijken naar de kansen in Europa voor de Friese culturele en toeristische sectoren, met gastsprekers van Dutch Culture, Toerisme Alliantie Fryslân en het European Tourism Futures Institute. Aan de hand van concrete voorbeelden gaan we kijken naar de Europese regelingen die Fryslân op weg kan helpen.

Download hier de presentatie!

DOOR WIE

Creative Europe Desk NL | DutchCulture

Leaning Hub

Toerisme Alliantie Friesland

Het European Tourism Futures Institute (ETFI)

Europe Ready Fryslân is een initiatief van de gemeenten Súdwest-Fryslân, Leeuwarden en de provincie Fryslân. Samen zorgen we voor een aanpak die Fryslân helpt om slagvaardig in het Europese veld te opereren. Met dit programma willen we met onderwijsinstellingen, ondernemers en over­heden Europese projecten ontwikkelen, coalities sluiten en op de agenda van de Europese Commissie aansluiten.

DOEL

  • Kennis op doen van de prioriteiten van de Europese Commissie op het specifieke thema
  • Kennis op doen van de mogelijke Europese subsidieprogramma’s op het specifieke thema (programma’s en regelingen)
  • Concrete projectideeën formuleren op zo’n manier dat die gedeeld kunnen worden met projectpartners
  • Kennis op doen van de mogelijkheden voor het ontwikkelen van een netwerk op het specifieke thema

INHOUD VERDIEPINGSSESSIE

Cultuur.

Heb je een idee voor een internationaal cultuurproject? Zoek je internationale samenwerkingspartners? Wil je Europese subsidie aanvragen, maar weet je niet waar je moet beginnen?
Creative Europe is het cultuurprogramma van de Europese Commissie. Het programma eindigt in 2020, maar een nieuw zevenjarig programma staat in de steigers om volgend jaar van start te gaan. Met Leeuwarden 2018 was Fryslân al een stevig onderdeel van het programma, maar Friese organisaties als Oerol, Keunstwurk en de Popfabryk vroegen als projectleider of partner ook succesvol subsidie aan om op Europees niveau samen te werken.

Albert Meijer, adviseur bij de Nederlandse Creative Europe Desk vertelt welke kansen Creative Europe biedt aan de Friese cultuursector.

Toerisme.

Wat betekenen de prioriteiten van de nieuwe Europese Commissie voor de toeristische sector in Fryslân? Welke Europese programma’s bieden in de nieuwe bestuursperiode 2021-2027 kansen voor  de belangrijkste uitdagingen van de Friese toeristische sector? Welke relevante Europese (kennis)netwerken bestaan er voor de toeristische sector?

Gerard Kremer, voorzitter van de Toerisme Alliantie Friesland zal de uitdagingen van de Friese toeristische sector toelichten. Dr. Stefan Hartman van het European Tourism Futures Institute (ETFI – www.etfi.nl ), onderdeel van NHL Stenden Hogeschool, zal vervolgens de brug maken naar de kansen die de EU biedt.

Friese context

In Friesland had de toeristische sector met 7,1% een hogere bijdrage aan het Friese BBP dan de Bouw/landbouw in 2018! Voor de gastvrijheidseconomie geldt, net als voor het overgrote deel van de overige Friese sectoren, dat deze vooral bestaat uit veel kleine MKB-ers.

Om toch op (inter-)nationaalniveau mee te acteren als sector is aansluiting bij andere regio’s, landelijke programma’s en Europese initiatieven van groot belang.

Door de Toerisme Alliantie Friesland – triple helix – wordt ingezet op kwaliteitsverbetering en samenwerking.

De twee belangrijkste speerpunten en uitdagingen voor de komende periode zijn;

In een interactieve sessie maken we de verbinding tussen de kansen en uitdagingen van de toeristische sector in Friesland en de mogelijkheden die de verschillende EU programma’s hiervoor bieden.

VOOR WIE

Beleidsmakers van de Friese overheden, onderwijsinstellingen, ondernemers(organisaties) en maatschappelijke organisaties.

 

Menu