Themasessie Duitsland met Annick Bakker (NHL Stenden Hogeschool en Rijnland Instituut)

Datum: Donderdag 9 juni

Locatie: NHL Stenden Hogeschool, Leeuwarden.

Starttijd: 14.00u. – 16:00u. (daarna is er de gelegenheid om te netwerken)

Jawis of jawohl?! Wil je internationaliseren en niet te ver van huis beginnen? Deze sessie leert je effectief samenwerken met onze Oosterburen. Fryslân kent talrijke grensoverschrijdende samenwerkingsverbanden met Duitse organisaties, zeker in het kader van Interreg A dat onlangs officieel van start is gegaan. Vaak wordt er hierbij vanuit gegaan dat in Duitsland men dezelfde gebruiken en gewoontes kent in samenwerking als Nederlanders. Echter, de bevoegdheden en instrumenten van Nederlandse gemeenten zijn bijvoorbeeld niet vergelijkbaar met die van Duitse gemeenten en provincies. Daarnaast spelen de cultuurverschillen in de praktijk toch vaak een grotere rol dan verwacht. Soms resulteert dit in stroeve samenwerkingsverbanden. Annick Bakker van NHL Stenden Hogeschool en het Rijnland Instituut geeft je in deze workshop inzicht in het functioneren van het Duitse bestuur, de mogelijkheden van het Interreg 6A programma, en de effecten van cultuur, zodat de deelnemers beter kunnen anticiperen op hun samenwerkingsprojecten met Duitse partners.

WAT IS EUROPE READY FRYSLÂN?

Europe Ready Fryslân is een initiatief van de gemeenten Súdwest-Fryslân, Leeuwarden en de provincie Fryslân. Samen zorgen we voor een aanpak die Fryslân helpt om slagvaardig in het Europese veld te opereren. Met dit programma willen we met onderwijsinstellingen, ondernemers en over­heden Europese projecten ontwikkelen, coalities sluiten en op de agenda van de Europese Commissie aansluiten.

AANMELDEN

Ik ga akkoord dat mijn gegevens worden gebruikt en opgeslagen.

Menu