Werk & Arbeidsmarkt

Locatie: Online

Datum: Reeds plaatsgevonden

Host en dagvoorzitter: Anton Wijkhuijs, Oleg Boneschansker (gemeente Leeuwarden) en Anna Silvius (Provincie Fryslân)

Inhoud/beschrijving workshop

 1. Introductie van de Europese structuurfondsen 2021-2027 gericht op Werk en arbeidsmarkt.
  -Investeren in mensen; ERDF, Cohesion Fund en ESF+ (inclusief The Youth Employment Initiative, The Fund for European Aid to the Most Deprived and the Employment and Social Innovation programme).
  -Investeren in werkgelegenheid; Europees Fonds voor Ruimtelijke Ontwikkeling (EFRO) en het Just Transition Fund (JTF)
 2. Regionale planontwikkeling; De Europese Commissie stelt met ingang van 2021 samenwerking in de arbeidsmarktregio als voorwaarde. Samenwerking tussen gemeenten, regionaal werkbedrijf, onderwijs, sociale partners en het UWV
 3. Verbinding planontwikkeling EU-subsidieprojecten met bestaande activiteiten en doelen; zoals de Provinciale Human Capital Agenda, Strategische werkagenda Fryslân Werkt!, Baankansen VSO/Pro, Noordelijke scholingsaliantie, verbinding onderwijs, economie en arbeidsmarkt.

DOOR WIE

Provincie Fryslan

Gemeente Leeuwarden

Download hier de presentaties!

Europe Ready Fryslân is een initiatief van de gemeenten Súdwest-Fryslân, Leeuwarden en de provincie Fryslân. Samen zorgen we voor een aanpak die Fryslân helpt om slagvaardig in het Europese veld te opereren. Met dit programma willen we met onderwijsinstellingen, ondernemers en over­heden Europese projecten ontwikkelen, coalities sluiten en op de agenda van de Europese Commissie aansluiten.

DOEL

 • Kennis op doen van de prioriteiten van de Europese Commissie op het gebied van werk en arbeidsmarkt
 • Hoe kan Europese subsidieprogramma’s jouw organisatie helpen je strategische doelen te bereiken.
 • Kennis op doen van de mogelijke Europese subsidieprogramma’s met name het Europees Sociaal Fonds
 • Kennis op doen van de mogelijkheden voor het ontwikkelen van een netwerk op het specifieke thema

INHOUD VERDIEPINGSSESSIE

Inhoud/beschrijving workshop

 1. Introductie van de Europese structuurfondsen 2021-2027 gericht op Werk en arbeidsmarkt.
  -Investeren in mensen; ERDF, Cohesion Fund en ESF+ (inclusief The Youth Employment Initiative, The Fund for European Aid to the Most Deprived and the Employment and Social Innovation programme).
  -Investeren in werkgelegenheid; Europees Fonds voor Ruimtelijke Ontwikkeling (EFRO) en het Just Transition Fund (JTF)
 2. Regionale planontwikkeling; De Europese Commissie stelt met ingang van 2021 samenwerking in de arbeidsmarktregio als voorwaarde. Samenwerking tussen gemeenten, regionaal werkbedrijf, onderwijs, sociale partners en het UWV
 3. Verbinding planontwikkeling EU-subsidieprojecten met bestaande activiteiten en doelen; zoals de Provinciale Human Capital Agenda, Strategische werkagenda Fryslân Werkt!, Baankansen VSO/Pro, Noordelijke scholingsaliantie, verbinding onderwijs, economie en arbeidsmarkt.

VOOR WIE

Beleidsmakers van de Friese overheden (werk en arbeidsmarkt), onderwijsinstellingen (Praktijkonderwijs, Voortgezet Speciaal Onderwijs en ROC’s),  UWV en werknemers- en werkgeversorganisaties (MKB-Noord, VNO/NCW)

Menu