PROGRAMMA 2022

PROGRAMMA 2020

Sport, Cultuur & Toerisme

Reeds plaatsgevonden | Tijdens deze workshop zullen we kijken naar de kansen in Europa voor de Friese culturele en toeristische sectoren.

Werk & arbeidsmarkt

Reeds plaatsgevonden | Introductie van de Europese structuurfondsen 2021-2027 gericht op Werk en arbeidsmarkt.

Healthy Ageing

Reeds plaatsgevonden | Wat is healthy ageing, hoe wordt er vorm gegeven aan dit thema in Europa en hoe sluit dit aan bij de huidige beleids- en maatschappelijke ontwikkelingen?

Duurzaamheid, Klimaat & Energie

CANCELLED | Tijdens deze workshop zullen we kijken naar de kansen in Europa voor de Friese Energietransitie.

PROGRAMMA 2020

Economische speerpunten Friesland

Reeds plaatsgevonden | Tijdens deze workshop willen we verkennen hoe partijen in Fryslân een bijdrage kunnen leveren aan Europese doelstellingen.

Onderwijs/Innovatie

Reeds plaatsgevonden | In deze workshop behandelen de meest belangrijke Europese kaders voor het onderwijs, van primair onderwijs tot aan universiteit.

Ruimtelijk Domein & Mobiliteit

Reeds plaatgevonden | tijdens deze workshop worden beide beleidsthema’s toegelicht en door SNN in Europese context geplaatst.

Digitalisering

Gecanceld

Europa voor beginners

Reeds plaats gevonden. Webinar door Ann-Marie Kühler van Europa Decentraal en Trudie Timmerman van LEDfactory b.v.

Europa 2021-2027: Wat kunnen we verwachten?

Reeds plaats gevonden. Webinar door NG4 Office, gemeente Leeuwarden

Beleid, lobby en relevante (kennis)netwerken in Europa

Reeds plaats gevonden. Webinar door Mara Bubberman van SNN en Jody van Dieman van VNG, team Europa.

EU projecten – van eerste idee naar concreet project

25 juni 2020 15.15 - 17.00 uur.
Webinar door Frank Hiddink en Erna van der Werff, initiatiefnemers van Learning Hub Friesland

Geintegreerde aanpak met Onderwijsinstellingen, Ondernemers en Overheden.

HOE WORD JE EUROPA READY?

Europe Ready worden is niet moeilijk:
– Doe mee aan de kick-off en relevante workshops
– Ga Europabewust om met jouw programma/opgave
– Gun je collega’s de tijd om mee te doen
– Breng ook je eigen kennis en kunde in jouw organisatie
– Denk mee over projectideeën en uitwerking
Samen starten we het jaar met een kick-off event voor beleidsmakers van de Friese overheden, onderwijsinstel¬lingen en ondernemersorganisaties. Op de nieuwe Campus Fryslân van de RUG. Een dag met inspirerende sprekers, voorbeelden van projecten en succesverhalen van andere regio’s die Europees bezig zijn. Friesland neemt haar Europese perspectieven serieus.

DOEL

Een gezamenlijke aanpak vraagt om een gezamenlijke start. Met elkaar de doelen voor de EU agenda scherp maken en inventarisatie voor het vervolg.

KENNIS

Werken aan kennisontwikkeling. Hoe werkt het, waar moet je aan voldoen en welke vaardigheden moet je daarvoor nog ontwikkelen.

RELATIES

In Europa doe je als regio niets meer alleen. Alles gaat in partnerschappen met andere regio’s. Maar hoe kom je in contact met die ander?

ACTIE

Projectontwikkeling is een vak apart en de succesfactor voor Europese aanwezigheid.

Menu